Tipos

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. prevádzkuje štátnu lotériu, ktorú tvoria číselné lotérie, lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu. Prevádzkuje aj okamžité lotérie, stávkové hry a ďalšie lotérie podľa Zákona o hazardných hrách.

Spoločnosť TIPOS bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993. Štátnu lotériu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a stávkové hry prevádzkuje spoločnosť TIPOS na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií SR.

Spoločnosť TIPOS kontinuálne dodržiava medzinárodný záväzok princípov zodpovedného hrania a uplatňuje pri tom pri všetkých svojich produktoch a činnostiach najnovšie princípy a nástroje, ktoré umožňujú hráčom nastaviť svoje prostredie tak, aby hra zostala hrou.

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podporuje všeobecne prospešné ciele prostredníctvom financovania projektových partnerstiev a je dlhodobo jedným z najvýznamnejších podporovateľov športu, profesionálnych športových klubov a zväzov, ako aj partnerom významných športových podujatí na Slovensku. V roku 2017 je spoločnosť TIPOS generálnym partnerom prestížneho športového podujatia - Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike. Hlavným partnerom tohto podujatia bola aj v roku 2012. Okrem toho je spoločnosť TIPOS viacnásobným projektovým partnerom Slovenského zväzu cyklistiky, ktorý organizuje aj legendárne Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.

Cyklistika je dostupný a ekologický šport, upevňuje zdravie a formuje zdravý životný štýl všetkých vekových kategórií obyvateľstva. Patrí medzi najúspešnejšie športy na Slovensku a má dlhodobú podporu spoločnosti TIPOS.

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie