KM BETA

Spoločnosť KM Beta  sa špecializuje sa na výrobu betónovej strešnej krytiny, vápenno pieskových tehál, pálených murovacích prvkov, stropných vložiek a nosníkov a výrobou suchých maltových zmesí.

Spoločnosť svoje produkty vyrába vo  výrobných závodoch v Bzenci, Přívoze, Kyjově a v Hodoníne. Výroba betónovej strešnej krytiny má silnú tradíciu siahajúcu do roku 1983, kedy bola v Bzenci – Přívoze prvý krát spustená priemyselná výroba betónovej strešnej krytiny v Českej republike.

Škridle firmy KM Beta patria medzi špičkové krytiny, ktoré spĺňajú požiadavky európskych noriem.

Vápenno pieskové murovacie prvky sa vyrábajú v Bzenci už od roku 1912 a v poslednej dobe sa tento modern ý systém stáva veľmi obľúbený, vzhľadom k preukázateľným úsporám pri užívaní jednotlivých stavieb. Pod značkou Sendwix vyrábame stavebný systém pre energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasívne domy.

Výroba pálených murovacích prvkov má tradíciu presahujúcu 150 rokov a ponúka zákazn íkom kvalitný a rokmi overený systém vrátane keramických stropov pod značkou Profiblok. Vo výrobnom závode v Hodoníne sa v dnešnej dobe vyrábajú stropné vložky Miako a tiež stále obľ úbené stropné vložky Hurdis.

Rozsiahle ložiská jemného kremičitého piesku z oblasti Bzenec- Přívoz sú základnou surovinou pre výrobu kvalitných suchých maltových zmesí pod značkou Profimix.

Nový moderný závod má vo svojom výrobnom programe široký sortiment výrobkov od cementových poterov, lepidiel, stierkovacích hmôt, vnútorných omietok až po murovacie malty a tepelno izolačné malty.

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie